Filosofie

Dit is ons voortdurende poging om 'n beter werksomgewing aan die bedryf te bied en om meer waarde toe te voeg tot die produkte wat geproduseer word of dienste gelewer word.

Sommige faktore wat in vroeër jare luuks was, het nou 'n noodsaaklikheid geword. Tydsbestuur, gemak, man-uur-optimalisering, stresvrye werkomgewing moet op alle vlakke bereik word, hetsy ontwerp en ontwikkeling, administrasie, produksie, verpakking en aanstuur, aflewering, ens. Manoeuvreerbaarheid is een faktor wat perfekte hulp verleen in die bereiking van hierdie doelstellings. Wiele is so 'n klein produk, maar dit het die mensdom baie gehelp deur beweeglikheid te bied. Kalpar-rolle is deur verskillende bedryfsegmente vertrou vir hul manoeuvreerbaarheidsbehoeftes.

Kalpar is daartoe verbind om die hoogste gehalte te alle tye te lewer.