Rholiau heb
Gwrthiant

Gwnewch iddo ddigwydd
symud gyda KALPAR

Symud gyda hyder

castors cryf, cadarn a dibynadwy ar gyfer anghenion amrywiol ar y blaned

Amdanom ni

Peirianneg Kalpar Pvt. Cyf., Ymhlith y gwneuthurwr olwyn castor mwyaf yn India. Ar ôl cael sylfaen weithgynhyrchu yn Gujarat, India, mae Kalpar yn cynhyrchu mwy na 2 filiwn o gastwyr y flwyddyn gan gynnwys olwynion castor dylunio safonol ac arferol.

Ym 1995, cychwynnodd Kalpar Castors gyda gweledigaeth i ddarparu datrysiadau o ansawdd i anghenion trin deunyddiau ar draws amrywiol ddiwydiannau. Mae Olwynion a Chastorau yn chwarae rhan enfawr ym mywyd beunyddiol pawb - mae Kalpar wedi ymrwymo i ddarparu atebion hirhoedlog ac effeithlon sy'n gwneud yr amrywiaeth o 'symudiadau' ar draws y blaned yn llyfn ac yn gyffyrddus i'r defnyddiwr terfynol. Cyflawnir hyn trwy arloesi cyson a rhoi sylw i fanylion. Ymchwilir yn ddwfn i anghenion pob diwydiant o'r safbwynt dylunio ac ansawdd, y seilir y broses weithgynhyrchu ar gyfer y castors arno. Mae llwyddiant Kalpar yn ganlyniad i'w arloesedd peirianneg a'i allu cynhenid ​​i wella safonau perfformiad ac ansawdd.

Dysgwch fwy