વ્હીલ વર્ણન

 • વ્હીલ : એનવાયલોન
 • બેરિંગ : બોલ બેરિંગ
 • શોર કઠિનતા : 120 શOREર ડી
 • ઘર્ષણ પ્રતિકાર : હા
 • પરફomaમnceન્સ : નોન માર્કિંગ / ડસ્ટ પ્રૂફ
 • એપ્લિકેશન : કાપડ / Industrialદ્યોગિક

તરફથી

 • વ્હીલ વ્યાસ 200
 • વ્હીલ જાડાઈ 38
 • વ્હીલ કુલ જાડાઈ 60
 • બેરિંગ પ્રકાર બોલ બેરિંગ
 • પ્લેટ બાહ્ય પરિમાણ 128X102
 • પ્લેટ છિદ્ર પરિમાણ 90X46
 • છિદ્રનું કદ 10X15
 • કુલ ightsંચાઈ 242
 • લોડ ક્ષમતા 200

મીમીમાં બધા સ્પષ્ટીકરણો.

બ્લેક પાવડર કોટિંગબ્લેક પાવડર કોટિંગઆઇવરી પાવડર કોટિંગઆઇવરી પાવડર કોટિંગઝિંક પ્લેટિંગઝિંક પ્લેટિંગ
પ્લેટપ્લેટ
ચોખ્ખુ