Pagtanggi sa pananagutan

Kalpar Engineers Pvt. Sinusubukan ng Ltd. na matiyak na ang data at iba pang materyal sa seksyong ito ay tama at kumpleto, ngunit hindi tumatanggap ng pananagutan para sa anumang nagawang pagkakamali o pagkukulang mula sa seksyong ito. Ginagawa namin ang bawat pag-iingat at pag-iingat upang matiyak na ang impormasyong nai-publish ay tumpak kapag nai-post at regular na na-update, ngunit hindi namin ginagarantiyahan ang kawastuhan nito at maaari naming baguhin ang impormasyon sa anumang oras nang walang abiso. Nai-publish namin ang data na ito na "tulad ng" nang walang anumang garantiya ng anumang uri, malinaw o ipinahiwatig. Kalpar Engineers Pvt. Ang Ltd. ay hindi mananagot para sa anumang mga paghahabol o pagkalugi ng anumang kalikasan, na nagmumula nang hindi direkta o direkta mula sa paggamit ng data o materyal sa seksyong ito o hindi pinahintulutang pag-access sa seksyong ito o kung hindi man sa anumang paggising (maliban sa lawak na hinihiling ng batas). Ang nakaraang pagganap ng "Kalpar" o anumang iba pang kumpanya ng Pangkat na tinukoy sa website na ito ay hindi maaasahan bilang isang gabay sa pagganap sa hinaharap.