Liên Hệ

CÔNG TY TNHH KALPAR RIÊNG TƯ
Công ty TUV đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
(Được chứng nhận bởi TUV SUDDEUTSCHLAND)
1809-10-11 GIDC Giai đoạn IV,
Wadhwan 363 035,
Gujarat, Ấn Độ

Điện thoại: + 91-2752-243684 / 243784. & Mo. 9879854858
Fax: + 91-2752-243726

E-mail: enquiry@kalpar.in