Vrywaring

Kalpar Ingenieurs Pvt. Ltd. poog om te verseker dat die data en ander materiaal in hierdie afdeling korrek en volledig is, maar aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige foute of weglating uit hierdie afdeling nie. Ons neem alle voorsorg en voorsorg om te verseker dat gepubliseerde inligting akkuraat is wanneer dit gepos word en gereeld opgedateer word, maar ons waarborg nie die akkuraatheid daarvan nie en ons kan die inligting te eniger tyd verander sonder kennisgewing. Ons publiseer hierdie gegewens “soos dit is” sonder enige waarborg, uitdruklik of stilswyend. Kalpar Ingenieurs Pvt. Bpk. Is nie aanspreeklik vir aansprake of verliese van enige aard nie, wat indirek of direk voortspruit uit die gebruik van die data of materiaal op hierdie afdeling of ongemagtigde toegang tot hierdie afdeling of op enige ander manier (behalwe in die mate wat deur die wet vereis word). Daar kan nie op die vorige prestasie van 'Kalpar' of enige ander groeponderneming op hierdie webwerf gereken word as 'n riglyn vir die toekomstige prestasie daarvan nie.