Beartas Príobháideachais

Dáta éifeachtach: 15 Aibreán, 2019

Oibríonn Innealtóirí Kalpar (“sinn”, “muid”, nó “ár”) suíomh Gréasáin kalpar.in (an “tSeirbhís”).

Cuireann an leathanach seo tú ar an eolas faoinár bpolasaithe maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh sonraí pearsanta nuair a úsáideann tú ár Seirbhís agus na roghanna a bhaineann leat leis na sonraí sin.

Úsáidimid do chuid sonraí chun an tSeirbhís a sholáthar agus a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, aontaíonn tú le faisnéis a bhailiú agus a úsáid de réir an bheartais seo. Mura sainítear a mhalairt sa Bheartas Príobháideachta seo, tá na téarmaí céanna leis na téarmaí a úsáidtear sa Bheartas Príobháideachta seo agus atá inár dTéarmaí agus Coinníollacha, atá inrochtana ó kalpar.in

Bailiúchán Faisnéise agus Úsáid

Bailímid go leor cineálacha éagsúla faisnéise chun críocha éagsúla chun ár Seirbhís a sholáthar agus a fheabhsú duit.

Cineálacha Sonraí a Bailíodh

Sonraí Pearsanta

Agus ár Seirbhís á húsáid againn, féadfaimid iarraidh ort faisnéis áirithe inaitheanta phearsanta a sholáthar dúinn is féidir a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat nó chun tú a aithint (“Sonraí Pearsanta”). D’fhéadfadh go n-áireofaí le faisnéis inaitheanta phearsanta, ach níl sí teoranta dóibh:

 • Seoladh ríomhphoist
 • Céadainm agus ainm deiridh
 • Uimhir Fón
 • Fianáin agus Sonraí Úsáid

Sonraí Úsáid

Féadfaimid faisnéis a bhailiú freisin faoin gcaoi a ndéantar an tSeirbhís a rochtain agus a úsáid (“Sonraí Úsáide”). D’fhéadfadh faisnéis mar sheoladh Prótacal Idirlín do ríomhaire (m.sh. seoladh IP), cineál brabhsálaí, leagan brabhsálaí, leathanaigh ár Seirbhíse a dtugann tú cuairt orthu, am agus dáta do chuairte, an t-am a chaitear ar na leathanaigh sin, uathúil a bheith san áireamh sna Sonraí Úsáide seo aitheantóirí feiste agus sonraí diagnóiseacha eile.

Sonraí Rianaithe & Fianáin

Úsáidimid fianáin agus teicneolaíochtaí rianaithe cosúla chun an ghníomhaíocht ar ár Seirbhís a rianú agus chun faisnéis áirithe a choinneáil.

Is comhaid iad fianáin le méid beag sonraí a bhféadfadh aitheantóir uathúil gan ainm a bheith iontu. Seoltar fianáin chuig do bhrabhsálaí ó shuíomh Gréasáin agus stóráiltear ar do ghléas iad. Is iad na teicneolaíochtaí rianaithe a úsáidtear freisin rabhcháin, clibeanna agus scripteanna chun faisnéis a bhailiú agus a rianú agus chun ár Seirbhís a fheabhsú agus a anailísiú.

Féadfaidh tú treoir a thabhairt do do bhrabhsálaí gach fianán a dhiúltú nó a thaispeáint cathain a sheoltar fianán. Mar sin féin, mura nglacann tú le fianáin, b’fhéidir nach mbeidh tú in ann roinnt codanna dár Seirbhís a úsáid.

Samplaí de na Fianáin a úsáidimid:

 • Fianáin Seisiún. Bainimid úsáid as Fianáin Seisiún chun ár Seirbhís a oibriú.
 • Fianáin Tosaíochta. Úsáidimid Fianáin Tosaíochta chun cuimhneamh ar do chuid sainroghanna agus socruithe éagsúla.
 • Fianáin Slándála. Úsáideann muid Fianáin Slándála chun críocha slándála.

Úsáid Sonraí

Úsáideann Innealtóirí Kalpar na sonraí a bhailítear chun críocha éagsúla:

 • An tSeirbhís a sholáthar agus a chothabháil
 • Chun tú a chur ar an eolas faoi athruithe ar ár Seirbhís
 • Chun ligean duit páirt a ghlacadh i ngnéithe idirghníomhacha dár Seirbhís nuair a roghnaíonn tú é sin a dhéanamh
 • Cúram agus tacaíocht do chustaiméirí a sholáthar
 • Anailís nó faisnéis luachmhar a sholáthar ionas gur féidir linn an tSeirbhís a fheabhsú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar úsáid na Seirbhíse
 • Saincheisteanna teicniúla a bhrath, a chosc agus aghaidh a thabhairt orthu

Aistriú Sonraí

Féadfar d’fhaisnéis, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, a aistriú chuig - agus a chothabháil ar - ríomhairí atá suite lasmuigh de do stát, cúige, tír nó dlínse rialtais eile ina bhféadfadh na dlíthe cosanta sonraí a bheith difriúil ó na cinn ó do dhlínse.

Má tá tú lonnaithe lasmuigh den India agus má roghnaíonn tú faisnéis a sholáthar dúinn, tabhair faoi deara go n-aistrímid na sonraí, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, chuig an India agus a phróiseáil ansin.

Léiríonn do thoiliú leis an mBeartas Príobháideachta seo agus d’fhaisnéis den sórt sin a chur isteach do chomhaontú leis an aistriú sin.

Glacfaidh Innealtóirí Kalpar gach céim is gá le réasún chun a chinntiú go gcaitear go slán le do chuid sonraí agus de réir an Pholasaí Príobháideachta seo agus nach ndéanfar aon aistriú ar do Shonraí Pearsanta chuig eagraíocht nó tír mura bhfuil rialuithe leordhóthanacha i bhfeidhm lena n-áirítear slándáil do chuid sonraí agus faisnéis phearsanta eile.

Nochtadh Sonraí

Riachtanais Dlí

Féadfaidh Innealtóirí Kalpar do Shonraí Pearsanta a nochtadh de mheon macánta go bhfuil gníomh den sórt sin riachtanach chun:

 • Oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 • Chun cearta nó maoin Innealtóirí Kalpar a chosaint agus a chosaint
 • An éagóir a d’fhéadfadh a bheith ann maidir leis an tSeirbhís a chosc nó a imscrúdú
 • Sábháilteacht phearsanta úsáideoirí na Seirbhíse nó an phobail a chosaint
 • Chun cosaint a dhéanamh ar dhliteanas dlíthiúil

Slándáil Sonraí

Tá slándáil do chuid sonraí tábhachtach dúinn, ach cuimhnigh nach bhfuil aon mhodh tarchuir thar an Idirlíon, ná aon mhodh stórála leictreonach 100% slán. Cé go ndéanaimid ár ndícheall modhanna atá inghlactha go tráchtála a úsáid chun do Shonraí Pearsanta a chosaint, ní féidir linn a slándáil iomlán a ráthú.

Soláthraithe Seirbhíse

Féadfaimid cuideachtaí agus daoine aonair tríú páirtí a fhostú chun ár Seirbhís (“Soláthraithe Seirbhíse”) a éascú, chun an tSeirbhís a sholáthar ar ár son, chun seirbhísí a bhaineann leis an tSeirbhís a dhéanamh nó chun cabhrú linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear ár Seirbhís.

Níl rochtain ag na tríú páirtithe seo ar do Shonraí Pearsanta ach chun na cúraimí seo a dhéanamh ar ár son agus tá oibleagáid orthu gan iad a nochtadh nó a úsáid chun aon chríche eile.

Analytics

Féadfaimid Soláthraithe Seirbhíse tríú páirtí a úsáid chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar úsáid ár Seirbhíse.

 • Google Analytics

Is seirbhís anailíse gréasáin é Google Analytics a thairgeann Google a rianaíonn agus a thuairiscíonn trácht ar láithreáin ghréasáin. Úsáideann Google na sonraí a bhailítear chun úsáid ár Seirbhíse a rianú agus monatóireacht a dhéanamh air. Roinntear na sonraí seo le seirbhísí Google eile. Féadfaidh Google na sonraí a bhailítear a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta féin a chur i gcomhthéacs agus a phearsanú.

Féadfaidh tú diúltú do ghníomhaíocht ar an tSeirbhís a chur ar fáil do Google Analytics trí bhreiseán brabhsálaí rogha an diúltaithe Google Analytics a shuiteáil. Cuireann an breiseán cosc ​​ar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, agus dc.js) faisnéis a roinnt le Google Analytics faoi ghníomhaíocht cuairteanna.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar chleachtais phríobháideachta Google, téigh chuig leathanach gréasáin Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Naisc Chun Láithreáin Eile

D’fhéadfadh go mbeadh naisc inár suíomhanna le suíomhanna eile nach n-oibríonn muid. Má chliceálann tú ar nasc tríú páirtí, díreofar tú chuig láithreán an tríú páirtí sin. Molaimid go láidir duit Polasaí Príobháideachta gach láithreáin a dtugann tú cuairt air a athbhreithniú.

Níl aon smacht againn ar ábhar, ar bheartais phríobháideachta nó ar chleachtais aon láithreáin nó seirbhísí tríú páirtí agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht orthu.

Príobháideacht na Leanaí

Ní thugann ár Seirbhís aghaidh ar aon duine faoi 18 mbliana d’aois (“Leanaí”).

Ní bhailímid go feasach faisnéis inaitheanta phearsanta ó dhuine ar bith faoi bhun 18 mbliana d’aois. Más tuismitheoir nó caomhnóir tú agus má tá a fhios agat gur chuir do Leanaí Sonraí Pearsanta ar fáil dúinn, déan teagmháil linn. Má thugaimid faoi deara go bhfuil Sonraí Pearsanta bailithe againn ó leanaí gan toiliú tuismitheoirí a fhíorú, glacann muid céimeanna chun an fhaisnéis sin a bhaint dár bhfreastalaithe.

Athruithe ar an mBeartas Príobháideachais seo

Féadfaimid ár bPolasaí Príobháideachta a nuashonrú ó am go ham. Tabharfaimid fógra duit faoi aon athruithe tríd an mBeartas Príobháideachta nua a phostáil ar an leathanach seo.

Cuirfimid ar an eolas tú trí ríomhphost agus / nó fógra feiceálach ar ár Seirbhís, sula dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm agus déanfaimid an “dáta éifeachtach” a nuashonrú ag barr an Pholasaí Príobháideachta seo.

Moltar duit an Polasaí Príobháideachta seo a athbhreithniú go tréimhsiúil le haghaidh aon athruithe. Tá éifeacht leis na hathruithe ar an mBeartas Príobháideachta seo nuair a chuirtear suas iad ar an leathanach seo.

Teagmháil

Má tá aon cheist agat faoin mBeartas Príobháideachta seo, déan teagmháil linn: