כתב ויתור

מהנדסי קלפר Pvt. בע"מ משתדלת להבטיח שהנתונים והחומרים האחרים בסעיף זה נכונים ומלאים, אך אינם מקבלים אחריות בגין כל שגיאה שנעשתה או השמטה מסעיף זה. אנו מקפידים על כל אמצעי זהירות כדי להבטיח שמידע שפורסם יהיה מדויק בעת פרסומו ומתעדכן באופן שוטף, אך איננו מתחייבים לדיוקו ואנו עשויים לשנות את המידע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אנו מפרסמים נתונים אלה "כפי שהם" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. מהנדסי קלפר Pvt. בע"מ לא תהיה אחראית לתביעות או הפסדים מכל סוג שהוא, הנובעים בעקיפין או ישירות משימוש בנתונים או בחומר המופיע בסעיף זה או בגישה בלתי מורשית לסעיף זה או בכל דרך אחרת הנובעת (למעט במידה הנדרשת בחוק). לא ניתן להסתמך על ביצועי העבר של "קלפאר" או של כל חברה קבוצתית אחרת המוזכרת באתר זה כמדריך לביצועים העתידיים שלה.