නොමැතිව රෝල්ස්
ප්රතිරෝධය

එය සිදුවන්න සලස්වන්න
සමඟ ඉදිරියට යන්න කල්පාර්

උපාමාරු විශ්වාසයෙන්

පෘථිවියේ විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා ශක්තිමත්, ශක්තිමත් සහ විශ්වාසදායක එ cast රු

අපි ගැන

කල්පාර් ඉංජිනේරු පුද්ගලික සමාගම සීමාසහිත ඉන්දියාවේ විශාලතම එ cast රු රෝද නිෂ්පාදකයා අතර වේ. ඉන්දියාවේ ගුජරාටයේ නිෂ්පාදන පදනමක් ඇති කල්පාර් විසින් සම්මත සහ අභිරුචි මෝස්තර සහිත එ cast රු රෝද ඇතුළුව වසරකට එ cast රු මිලියන 2 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරයි.

1995 දී කල්පාර් කාස්ටර්ස් ආරම්භ කළේ විවිධ කර්මාන්ත හරහා ද්‍රව්‍ය හැසිරවීමේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගුණාත්මක විසඳුම් ලබා දීමේ දැක්මෙනි. සෑම කෙනෙකුගේම එදිනෙදා ජීවිතයේදී රෝද සහ එ Cast රු විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි - කල්පාර් පෘථිවිය පුරා විවිධාකාර 'චලනයන්' සුමටව හා අවසාන පරිශීලකයාට සුවපහසු වන දිගුකාලීන හා කාර්යක්ෂම විසඳුම් ලබා දීමට කැපවී සිටී. නිරන්තර නවෝත්පාදනයන් සහ සවිස්තරාත්මකව අවධානය යොමු කිරීමෙන් මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. එක් එක් කර්මාන්තයේ අවශ්‍යතා ගැඹුරින් පර්යේෂණය කරනු ලබන්නේ සැලසුම් සහ ගුණාත්මක ස්ථාවරයෙන් වන අතර, ඒ මත පදනම්ව එ cast රු සඳහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සකස් කර ඇත. කල්පාර් හි සාර්ථකත්වයට හේතු වී ඇත්තේ එහි ඉංජිනේරු නවෝත්පාදනයන් සහ කාර්ය සාධනය සහ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමට ඇති සහජ හැකියාවයි.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න