Pogoji za uporabo

Kalpar inženirji Pvt. Ltd. si prizadeva zagotoviti, da so podatki in drugo gradivo v tem oddelku pravilni in popolni, vendar ne prevzema odgovornosti za kakršno koli napako ali opustitev tega razdelka. Posebej skrbimo in skrbimo, da so objavljeni podatki ob objavi in ​​rednem posodabljanju točni, vendar ne jamčimo za njihovo točnost in jih lahko kadar koli spremenimo brez obvestila. Te podatke objavljamo takšne, kot so, brez kakršne koli garancije, izrecne ali implicitne. Kalpar inženirji Pvt. Ltd. ne odgovarja za kakršne koli terjatve ali izgube kakršne koli narave, ki bi nastale posredno ali neposredno zaradi uporabe podatkov ali gradiva v tem razdelku ali nepooblaščenega dostopa do tega odseka ali kakor koli drugače (razen v zakonski meri). Na preteklo uspešnost družbe „Kalpar“ ali katerega koli drugega podjetja v skupini, omenjenega na tem spletnem mestu, ni mogoče upoštevati kot vodila za njegovo prihodnjo uspešnost.